• اینجا دارم میگم : خدایا... اگر در این جهان کسی هست ، که تاب دیدن خوشبختی مرا ندارد ، چنان خوشبختش کن ... که خوشبختی مرا از یاد ببرد ... ! • برای هممون دعا کردم 🙈 بگین الهی آمیــــ‌ـــــــن😇 @pghfhm pghfhm ᴾᴱᴳᴬᴴ ᶠᴬᴴᴵᴹᴵ

 • pghfhm

  @pghfhm

  1 week ago
 • • اینجا دارم میگم : خدایا... اگر در این جهان کسی هست ، که تاب دیدن خوشبختی مرا ندارد ، چنان خوشبختش کن ... که خوشبختی مرا از یاد ببرد ... ! • برای هممون دعا کردم 🙈 بگین الهی آمیــــ‌ـــــــن😇
  ᴾᴱᴳᴬᴴ ᶠᴬᴴᴵᴹᴵ •
اینجا دارم میگم :
خدایا...
اگر در این جهان کسی هست ،
که تاب دیدن خوشبختی مرا ندارد ،
چنان خوشبختش کن ...
که خوشبختی مرا از یاد ببرد ... !
•
برای هممون دعا کردم 🙈
بگین الهی آمیــــ‌ـــــــن😇


  اینجا دارم میگم :
  خدایا...
  اگر در این جهان کسی هست ،
  که تاب دیدن خوشبختی مرا ندارد ،
  چنان خوشبختش کن ...
  که خوشبختی مرا از یاد ببرد ... !

  برای هممون دعا کردم 🙈
  بگین الهی آمیــــ‌ـــــــن😇

 • 4,273 302
 • Save Image Other Pictures

Instagram pghfhm (ᴾᴱᴳᴬᴴ ᶠᴬᴴᴵᴹᴵ) Other Insta Hello Posts

rahaaii_ - ʀᴀнᴀ 1 week ago

وای عزیز دل😍😍😍 الهــــی آمیـــــن🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌹🌹🌹🌹🌹♥